.

Articles

2006/Apr/29

I will update for this article later.

2005/Dec/02

ในแฟลช 5 เนื่องจากมี normal mode ทำให้การเขียนโค้ด ทำแบบสำเร็จรูปได้

ซึ่งคำสั่งเบสิคทั้งหลายคงไม่พ้น gotoAndStop, gotoAndPlay, nextFrame, prevFrame

แต่คำสั่ง gotoAndPlay กับ gotoAndStop นี่มันจะมีอีกว่าจะเปลี่ยน

1. เปลี่ยนเฟรม

2. เปลี่ยนซีน

ถ้าเปลี่ยนเฟรมจะแบ่งได้อีก ว่า 1.1 เป็นเฟรมเลขที่ หรือ 1.2 เฟรมที่มีลาเบล

ซึ่งส่วนใหญ่ ใช้การระบุ ลาเบล จะดีกว่า สาเหตุก็เพราะ เมื่อมีการเลื่อนเฟรม จะทำให้ต้องแก้คำสั่งไปด้วยตลอด


ส่วนการเปลี่ยน scene นั้นอาจจะใช้บ้าง อย่างเช่นงานเกมที่ทำอยู่ก็แบ่งออกเป็น scene เช่นฉากไตเติ้ล ฉากเกม ฉากจบ

แต่บางทีสงสัยว่าใช้คำสั่ง

_root.gotoAndPlay("scene", frameNum)

ทำไมมันไม่ไป ทำไมมันไม่เปลี่ยน เมื่อก่อนแฟลช 5 ก็ยังใช้ได้ หรือเวอร์ชั่นหลังๆ มันยกเลิกนะ ลองไปลองมาจนได้ข้อสรุปว่า

ในการเปลี่ยน scene นั้น ห้ามระบุ path นำ โดยให้ใช้

gotoAndPlay("scene", frameNum)

เฉยๆ ไม่งั้นจะเปลี่ยนไม่ได้